skip to Main Content

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Έρευνα Αγοράς
για την:
Έκτακτη συντήρηση και επισκευή οχημάτων του ΟΑΚ Α.Ε.

3142_11-03-2020_ΠYΠ_ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΤΗΡ.ΟΧΗΜΑΤΩΝ_final_ορθηεπαναλ.13-02-20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_ΠYΠ_3142_11-03-2020 (ορθη_13-03-2020) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_ΠYΠ_3142_11-03-2020 (ορθη_13-03-2020)

Back To Top