skip to Main Content

Ανακοίνωση- Δελτίο Τύπου

Διευκρινήσεις Ο.Α.Κ. Α.Ε. σε δημοσιεύματα για τα έργα «Αναβάθμισης του Εθνικού Ναυταθλητικού Κέντρου Χανίων»

Με αφορμή δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου, τα οποία είδαν τις προηγούμενες ώρες το φως της δημοσιότητας για την υλοποίηση του έργου που αφορά την «Αναβάθμιση του Εθνικού Ναυταθλητικού Κέντρου Χανίων – Κολυμβητηρίου Νέας Χώρας» – ο Ο.Α.Κ. διευκρινίζει τα παρακάτω:  Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, σε κάθε περίπτωση στα έργα που αναλαμβάνει να υλοποιήσει, επιβάλλεται ρητά και κατηγορηματικά, να τηρεί κατά γράμμα την ισχύουσα νομοθεσία. Στην προκειμένη περίπτωση που αφορά την εκπόνηση των μελετών που έχουν αναλάβει να τρέξουν οι υπηρεσίες του, μεταξύ των νομιμοποιητικών στοιχείων που παρελήφθησαν – πριν την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών – υπήρχε με ημερομηνία Δεκέμβριος 2013 τοπογραφικό διάγραμμα .Το συγκεκριμένο τοπογραφικό διάγραμμα -λόγω του ότι προσοριζόταν για άλλο σκοπό (υπαγωγή για νομιμοποίηση στον Ν. 4178/2013)- δεν περιλάμβανε όπως είναι απαραίτητο:

  • Λεπτομερή οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση όλων των τεχνητών και φυσικών.
  • Διαμορφώσεις του εδάφους (πλακόστρωση, τσιμεντόστρωση, ταρτάν κλπ).
  • Όψεις των οικοπέδων (κτίρια – περιφράξεις κλπ) στο ίδιο Οικοδομικό Τετράγωνο (Ο.Τ) και στα απέναντι Ο.Τ. αυτού ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός των ρυμοτομικών & οικοδομικών γραμμών].

Η πρώτη κίνηση που έπρεπε να γίνει, με δεδομένο ότι είχαν μεσολαβήσει οκτώ (8) έτη (2013-2021) από  την έκδοση του τεχνικού αυτού εγγράφου, ήταν να υπάρξει πλήρης και λεπτομερής επικαιροποίηση του, προκειμένου να «αποτυπωθεί» η υφιστάμενη σήμερα κατάσταση του επίμαχου χώρου. Η επικαιροποίση ενός τοπογραφικού διαγράμματος, ΑΠΑΙΤΕΙ νέα μέτρηση και νέα αποτύπωση, προκειμένου η «περιγραφή» να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα του σήμερα και όχι του παρελθόντος όπως αυτή είχε αποτυπωθεί το 2013 για την καθόλα νομότυπη εκτέλεση του ως άνω έργου.Επιβάλλεται όμως να διευκρινιστεί και κάτι που δεν έγινε καθόλου από τα δημοσιεύματα – τοσο το αρχικό όσο κι εκείνα που αναπαρήχθησαν. Όπως προκύπτει από το παράρτημα ΙΙ της με αριθμό 41/2021 διακήρυξης του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»,  αντικείμενο  του υποέργου 1 με τίτλο «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ»   προυπολογισμού 55.800,00 ευρώ με ΦΠΑ, πέραν της σύνταξης του νέου απαραίτητου όπως εξηγήσαμε  τοπογραφικού διαγράμματος, είναι και η εκπόνηση «Ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης», η οποία  θα συνταχθεί απαραίτητα  από αρχιτέκτονα μηχανικό. Στην διακήρξη του έργου, στο παραπάνω οικονομικό αντικέιμενο, περιγράφεται ξεκάθαρα η συμμετοχή διπλωματούχων α)τοπογράφου και β)  αρχιτέκτονα μηχανικού. Η μελέτη αυτή,  θα περιλαμβάνει «Αρχιτεκτονική τεκμηρίωση της υπάρχουσας υποδομής και του περιβάλλοντος χώρου» και πιο συγκεκριμένα:

  • Φωτογραφική αποτύπωση (φωτογραφίες εσωτερικές και εξωτερικές. Φωτογραφίες από λεπτομέρειες των κτιρίων και από τον περιβάλλοντα χώρο)
  • Σχεδιαστική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης πριν από την επέμβαση (όψεις, τομές, ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες)
  • Σχέδια παθολογίας των κτηρίων στα οποία θα εντοπίζονται οι κάθε είδους φθορές/ βλάβες
  • Τεχνική περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και των ενδιαφερόντων αρχιτεκτονικών, αισθητικών και άλλων στοιχείων που αξίζει να προσεχθούν και σύνταξη του τεύχους παθολογίας

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει αντιληπτό πως ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, ενεπλάκη στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου,  αφουγκραζόμενος μια τεράστια – και διαχρονική –  «κοινωνική ανάγκη» της πόλης των Χανίων χωρίς κανένα οικονομικό όφελος. Τουναντίον, το κόστος και ο χρόνος εκτέλεσης του έργου, χωρίς την εμπλοκή του Ο.Α.Κ., θα ήταν κατά πολύ μεγαλύτερα. Η συμμετοχή του κρίθηκε σκόπιμη με μοναδικό γνώμονα την τεχνική εμπειρία και ευελιξία των υπηρεσιών του, προκειμένου το πολύπαθο αυτό έργο να μπει σε τροχιά υλοποίησης και να μην σκαλώσει – για μια ακόμη φορά – στα γρανάζια της δαιδαλώδους γραφειοκρατίας.   Οι υπηρεσίες μας, παραμένουν στην διάθεση του οποιουδήποτε, για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση, για την αποφυγή παρερμηνειών, που θα βλάψουν την υλοποίηση του επίμαχου έργου.

 

Back To Top