skip to Main Content

Νέος ΒΟΑΚ: Διαβούλευση με την συμμετοχή της ΠΕΔ Κρήτης

Ανέφεραν μια σειρά ζητημάτων που πρέπει να ληφθούν υπόψη

Από πλευράς ΠΕΔ Κρήτης συμμετείχαν ο πρόεδρος κ. Γ. Κουράκης, ο αντιπρόεδρος κ. Γ. Μαρινάκης, το μέλος της ΕΕ κ. Μ. Κοκοσάλης, ενώ είχαν προσκληθεί και συμμετείχαν οι Δήμαρχοι των Δήμων που διέρχεται ο νέος οδικός άξονας και για τα τμήματα του έργου από τα Χανιά μέχρι τη Χερσόνησο.

Να σημειωθεί ότι στη συνάντηση, εκ μέρους του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε μετείχαν ο πρόεδρος κ. Ε. Κοπάσης, ο διευθύνων σύμβουλός κ. Α. Παπαδογιάννης, μέλη του ΔΣ του οργανισμού καθώς και οι πρόεδροι των τεχνικών επιμελητηρίων δυτικής και ανατολικής Κρήτης κ.κ Σοφιανός και Χωραφάς αντίστοιχα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε αναλυτική παρουσίαση των προτάσεων που έχουν επεξεργαστεί τα δύο τεχνικά επιμελητήρια του νησιού μας επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που βρίσκεται στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης και αφορά το τμήμα Χανιά- Χερσόνησος.

Η παρουσίαση έγινε από τον  Διευθυντή Συγκοινωνιακών Έργων του ΟΑΚ  και μέλος της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ/ ΤΑΚ κ. Γ. Αγαπάκη.

Οι κκ. Κουράκης, Μαρινάκης, Κοκοσάλης και οι παριστάμενοι Δήμαρχοι, κατά τις τοποθετήσεις τους ευχαρίστησαν τόσο τη διοίκηση του ΟΑΚ όσο και τις διοικήσεις των δυο τεχνικών επιμελητηρίων της Κρήτης για τη συνεργασία και τη σημερινή πολύ ενδιαφέρουσα ενημερωτική συνάντηση αλλά και για την τεχνοκρατική προσέγγιση και ανάλυση όλων των παραμέτρων του έργου.

Τόνισαν δε, ότι η ΠΕΔ θα στηρίξει τις θέσεις και τις επισημάνσεις των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών της Κρήτης, αλλά και τις εμπεριστατωμένες βελτιωτικές προτάσεις των τεχνικών επιμελητηρίων, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη κοινωνική συναίνεση για ένα έργο χωρίς λειτουργικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

Οι εκπρόσωποι της ΠΕΔ ακολούθως, κατέθεσαν τις απόψεις του φορέα για το μεγάλο αυτό αναπτυξιακό έργο και αναφέραν μια σειρά ζητημάτων που πρέπει να ληφθούν υπόψη και να συμπεριληφθούν τόσο στη βελτίωση του έργου όσο και στη χρηματοδότηση αυτού.

Ειδικότερα ο κ. Κουράκης επεσήμανε την αναγκαιότητα να υπάρξει μέριμνα προκειμένου να παρουσιαστουν άμεσα οι μελέτες για τις συνδετήριες παρακάμψεις σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο καθώς και να προβλεφθεί η σύνδεση του αεροδρομίου Χανίων με τον νέο οδικό άξονα.

Αναφέρθηκε επίσης στην σημασία εκπόνησης υδραυλικών και αντιπλημμυρικών μελετών για το σύνολο του έργου προκειμένου να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα στις πέριξ του έργου περιοχές.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα συνοδά έργα που πρέπει να γίνουν ώστε να επιτευχθεί μια ισόρροπη ανάπτυξη των περιοχών που θα διέλθει ο οδικός άξονας.

Ο πρόεδρος της ΠΕΔ ανέδειξε επίσης την ανάγκη να ανακοινωθεί άμεσα η χρηματοδότηση για τα τμήματα του ΒΟΑΚ από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Σητεία, προκειμένου ο νέος αυτοκινητόδρομος να αποτελέσει ένα ενιαίο και αδιαίρετο έργο, που θα ξεκινά από το Καστέλι Κισάμου και θα καταλήγει στη Σητεία.

Τέλος η αντιπροσωπεία της ΠΕΔ Κρήτης επεσήμανε ότι πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη σύνδεσης του ΒΟΑΚ με το Διευρωπαϊκό Δίκτυο του Νότου.

Ανέφεραν μια σειρά ζητημάτων που πρέπει να ληφθούν υπόψη

Να σημειωθεί ότι στη συνάντηση, εκ μέρους του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε μετείχαν ο πρόεδρος κ. Ε. Κοπάσης, ο διευθύνων σύμβουλός κ. Α. Παπαδογιάννης, μέλη του ΔΣ του οργανισμού καθώς και οι πρόεδροι των τεχνικών επιμελητηρίων δυτικής και ανατολικής Κρήτης κ.κ Σοφιανός και Χωραφάς αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε αναλυτική παρουσίαση των προτάσεων που έχουν επεξεργαστεί τα δύο τεχνικά επιμελητήρια του νησιού μας επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που βρίσκεται στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης και αφορά το τμήμα Χανιά- Χερσόνησος.Η παρουσίαση έγινε από τον  Διευθυντή Συγκοινωνιακών Έργων του ΟΑΚ  και μέλος της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ/ ΤΑΚ κ. Γ. Αγαπάκη. Οι κκ. Κουράκης, Μαρινάκης, Κοκοσάλης και οι παριστάμενοι Δήμαρχοι, κατά τις τοποθετήσεις τους ευχαρίστησαν τόσο τη διοίκηση του ΟΑΚ όσο και τις διοικήσεις των δυο τεχνικών επιμελητηρίων της Κρήτης για τη συνεργασία και τη σημερινή πολύ ενδιαφέρουσα ενημερωτική συνάντηση αλλά και για την τεχνοκρατική προσέγγιση και ανάλυση όλων των παραμέτρων του έργου.

Τόνισαν δε, ότι η ΠΕΔ θα στηρίξει τις θέσεις και τις επισημάνσεις των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών της Κρήτης, αλλά και τις εμπεριστατωμένες βελτιωτικές προτάσεις των τεχνικών επιμελητηρίων, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη κοινωνική συναίνεση για ένα έργο χωρίς λειτουργικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

Οι εκπρόσωποι της ΠΕΔ ακολούθως, κατέθεσαν τις απόψεις του φορέα για το μεγάλο αυτό αναπτυξιακό έργο και αναφέραν μια σειρά ζητημάτων που πρέπει να ληφθούν υπόψη και να συμπεριληφθούν τόσο στη βελτίωση του έργου όσο και στη χρηματοδότηση αυτού. Ειδικότερα ο κ. Κουράκης επεσήμανε την αναγκαιότητα να υπάρξει μέριμνα προκειμένου να παρουσιαστουν άμεσα οι μελέτες για τις συνδετήριες παρακάμψεις σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο καθώς και να προβλεφθεί η σύνδεση του αεροδρομίου Χανίων με τον νέο οδικό άξονα.

Αναφέρθηκε επίσης στην σημασία εκπόνησης υδραυλικών και αντιπλημμυρικών μελετών για το σύνολο του έργου προκειμένου να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα στις πέριξ του έργου περιοχές.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα συνοδά έργα που πρέπει να γίνουν ώστε να επιτευχθεί μια ισόρροπη ανάπτυξη των περιοχών που θα διέλθει ο οδικός άξονας.

Ο πρόεδρος της ΠΕΔ ανέδειξε επίσης την ανάγκη να ανακοινωθεί άμεσα η χρηματοδότηση για τα τμήματα του ΒΟΑΚ από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Σητεία, προκειμένου ο νέος αυτοκινητόδρομος να αποτελέσει ένα ενιαίο και αδιαίρετο έργο, που θα ξεκινά από το Καστέλι Κισάμου και θα καταλήγει στη Σητεία.

Τέλος η αντιπροσωπεία της ΠΕΔ Κρήτης επεσήμανε ότι πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη σύνδεσης του ΒΟΑΚ με το Διευρωπαϊκό Δίκτυο του Νότου.

https://www.neakriti.gr/article/kriti/1627107/neos-voak-diavouleusi-me-tin-summetohi-tis-ped-kritis/

 

Back To Top