skip to Main Content

Αποκατάσταση ασφαλτικών τομών και οδοστρωμάτων εργασιών συνεργείων ΟΑΚ ΑΕ 2017

Περίληψη προκήρυξης 72/2017

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει
διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με
βάση την τιμή, για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Αποκατάσταση ασφαλτικών τομών και
οδοστρωμάτων εργασιών συνεργείων ΟΑΚ ΑΕ 2017»
CPV : 44113620-7
1. Προϋπολογισμός: 59.995,01 € προ ΦΠΑ 24%, το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την
υποβολή προσφορών. Οι πιστώσεις για το έργο αυτό θα αντληθούν από ιδίους πόρους του ΟΑΚ
ΑΕ
2. Συνοπτική περιγραφή εργασιών: Αποκατάσταση ασφαλτικών τομών και
οδοστρωμάτων εργασιών συνεργείων ΟΑΚ ΑΕ
3. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ανήκουν στην κατηγορία Α1 τάξη
για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
4. Εγγύηση συμμετοχής: 2% επί του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α., ήτοι 1.199,90 προς τον
Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης
5. Διάρκεια της σύμβασης: 12 μήνες από την υπογραφή της
6. Ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών: Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017 και ώρα
10.00
7. Ημερομηνία δημοπρασίας: Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα Χανιά την Πέμπτη 2
Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 από την Επιτροπή Αξιολόγησης στα γραφεία του Ο.Α.Κ. Α.Ε.,
στην Όαση Βαρυπέτρου
Αντίτυπο της Αναλυτικής Προκήρυξης του διαγωνισμού διατίθενται από τα γραφεία του Ο.Α.Κ. Α.Ε.
(Όαση Βαρυπέτρου – 73100 Χανιά, αρμόδιος υπάλληλος Β. Μαρκουλάκη 2821029265) κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς, στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.
www.oakae.gr, στην ιστοσελίδα της διαύγειας www.diavgeia.gov.gr και στην ιστοσελίδα του
μητρώου συμβάσεων www.promitheus.gr.

Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα έγγραφα

Back To Top