skip to Main Content

Περίληψη προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού με θέμα”Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, που θα χρειαστούν για την αντιμετώπιση βλαβών στα αρδευτικά δίκτυα του ΟΑΚ Α.Ε., ως και αντικατάσταση τμημάτων αυτών για το έτος 2015″

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε..), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό σύμφωνα με τον Ν.4281/2014, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου "Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, που θα…

Δείτε Περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΤΑΙΑ

Τα έργο εστιάζει  στη δημιουργία νέας γνώσης σχετικά με τις μορφές εκδήλωσης της κλιματικής αλλαγής και  την επίδραση των διαφόρων μορφών της στην ακτογραμμή της Κρήτης. Συνοπτικά οι στόχοι του έργου συνίστανται: Στην πρόβλεψη των κλιματικών τάσεων στις προσεχείς δεκαετίες –…

Δείτε Περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ

Αφορά στη  δημιουργία διαδρομών κρητικών επισκέψιμων κτηνοτροφικών αγροκτημάτων.ed-hrvatski.com   Οι βασικοί στόχοι είναι οι εξής: Η σύνδεση της κτηνοτροφίας με τον τουρισμό, μέσα από δομημένες - συγκεκριμένες προτάσεις διαδρομών που θα συνδέουν περιοχές που θα λειτουργούν οι διδακτικές φάρμες Η…

Δείτε Περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ

Αφορά στην αξιοποίηση του πολιτισμού ως παραγωγική δύναμη των νησιών μας.     Περιλαμβάνει:   Tη δικτύωση φορέων Tην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας γύρω από τον πολιτισμό και Tη σύνδεσή του με τη βιωματική εκπαίδευση Τελικός στόχος είναι η δημιουργία πολιτιστικών…

Δείτε Περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDEAT

Αφορά συλλογικές δράσεις για την επίτευξη συνεργιών και τη δημιουργία ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στον τομέα του γαστρονομικού πολιτισμού. Οι στόχοι που έχουν τεθεί είναι οι εξής: Διατήρηση και προώθηση των ιστορικών, πολιτιστικών και ποιοτικών διαστάσεων της τοπικής γαστρονομίας, ενθαρρύνοντας την οικονομική…

Δείτε Περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΣΑ

ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της ανεργίας και την επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας, μέσω της ενίσχυσης του ανθρώπινου κεφαλαίου, αλλά και της ενδυνάμωσης του τοπικού επιχειρηματικού ιστού. Πρόκειται για συνδυασμένες παρεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο, με επίκεντρο την…

Δείτε Περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Οι πράξεις αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση αυτών τουλάχιστον…

Δείτε Περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜA ΟΠΠΑΧ

ΤO πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ χρηματοδοτεί υποδομές για τον αγροτικό τομέα, παρεμβάσεις αναβάθμισης των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος, δράσεις βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των δεξιοτήτων τους καθώς και ενισχύσεις σε ιδιώτες (γεωργούς και μη) για επενδύσεις στον αγροτικό…

Δείτε Περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER++

  Μετά την επιτυχημένη πορεία της πρωτοβουλίας LEADER I & II (1992-2001)  ενισχύεται η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου με στόχο τη βελτίωση της  ποιότητα ζωής των κατοίκων της και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Τομέας παρέμβασης…

Δείτε Περισσότερα

Έργα ΝΟΑΚ

Τα έργα που υλοποιεί ο ΟΑΚ ΑΕ την περίοδο αυτή στον ΝΟΑΚ έχουν Π/Υ 140.000.000 € και αφορούν τα παρακάτω έργα : 1. Κατασκευή οδού: Απομαρμά - Αγ. Δέκα (Καστέλι) (χ.θ.29+990 – χ.θ. 37+900) του ΝΟΑΚ με Π/Υ 58.409.052,38 €. Το…

Δείτε Περισσότερα
Back To Top