skip to Main Content

Πρόσκληση ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία “Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία”

Αρ. Πρωτ.: 7746 Χανιά 13-08-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ Ο.Α.Κ. Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 125948458000

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του στις 09-08-2018 καλεί τους κ.κ. Μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Ο.Α.Κ. Α.Ε» που έχει την έδρα της στα Χανιά, Νομού Χανίων, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στην αίθουσα συσκέψεων του Οργανισμού, στην οδό Γολγοθά 2 στην Όαση Βαρύπετρου, την 5η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017.
Θέμα 2 Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε υποχρέωση αποζημίωσης για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2017 έως 31ης Δεκεμβρίου 2017.
Θέμα 3 Ορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για α) τον έλεγχο της χρήσης 2018, β) την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από τον νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 24η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στον ίδιο τόπο και χώρο στην αίθουσα συσκέψεων του Οργανισμού στην οδό Γολγοθά 2 στην Όαση Βαρύπετρου Χανιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ίδια ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης.
Για να λάβουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά έγγραφα, που αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και τη νομιμοποίηση τους, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης τους και σε κάθε περίπτωση η ιδιότητα τους να προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, στη Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 31-08-2018 και ώρα 15:00 για να εκδώσουν εισιτήρια και σε περίπτωση μη απαρτίας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και για την Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση μέχρι την Τετάρτη 19-09-2018 και ώρα 15:00.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΝΕΝΑΚΗΣ

Back To Top