skip to Main Content

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ Ο.Α.Κ. Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 125948458000

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση
που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του στις 19-08-2021, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της
εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και διακριτικό τίτλο «Ο.Α.Κ. Α.Ε» που έχει την έδρα της στα Χανιά, Νομού Χανίων, σε Ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στην αίθουσα συσκέψεων του Οργανισμού, στην οδό
Γολγοθά 2 στην Όαση Βαρύπετρου, την 10η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 10:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1 Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020.
Θέμα 2 Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31η
Δεκεμβρίου 2020.
Θέμα 3 Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής
του.
Θέμα 4 Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ για την χρήση 2020.
Θέμα 5 Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ για την χρήση 2021.
Θέμα 6 Ολοσχερής μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Ο.Α.Κ. Α.Ε με ακύρωση μετοχών
για την ισόποση κάλυψη λογιστικών ζημιών και ταυτόχρονα αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ίδιο ποσό, ήτοι 532.800 ευρώ, ως εξής: α) με
κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ποσού ύψους 506.160 ευρώ, που αφορά σε
επιχορήγηση εξυπηρέτησης δανειακών υποχρεώσεων που έχουν καταβληθεί από
το Ελληνικό Δημόσιο βάσει ν.4138/2013 και διατίθενται για την κάλυψη των
ποσοστών που αντιστοιχούν στο Ελληνικό Δημόσιο, την Περιφέρεια Κρήτης και την
ΠΕΔ Κρήτης και β) με την καταβολή μετρητών ποσού, ύψους 26.640 ευρώ, που
αντιστοιχούν στην συμμετοχή των λοιπών μετόχων. Σε περίπτωση μη καταβολής
όλου του ποσού η αύξηση περιορίζεται μέχρι του ποσού κάλυψης.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από τον νόμο απαρτίας, το Διοικητικό
Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική
Γενική Συνέλευση την 23η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στον ίδιο
τόπο και χώρο στην αίθουσα συσκέψεων του Οργανισμού στην οδό Γολγοθά 2 στην Όαση
Βαρύπετρου Χανιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ίδια ανωτέρω θέματα ημερήσιας
διάταξης.
Για να λάβουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει σύμφωνα με
τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν και να προσκομίσουν τα
αποδεικτικά έγγραφα, που αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και τη νομιμοποίηση
τους, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης τους και σε κάθε περίπτωση η ιδιότητα τους
να προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, στη Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της Εταιρείας
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, δηλαδή
μέχρι την Παρασκευή 03-09-2021 και ώρα 14:00 και σε περίπτωση μη απαρτίας της
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και για την Επαναληπτική Τακτική Γενική
Συνέλευση μέχρι την Παρασκευή 17-09-2021 και ώρα 14:00.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΠΑΣΗΣ

10641_20-08-2021_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Back To Top