Νέα Οργανισμού

ό,τι συμβαίνει!
Στην κατηγορία θα βρείτε  νέα
που
 αφορούν τον  Οργανισμό
όπως
επισκέψεις,εκδηλώσεις,
συμμετοχές σε ημερίδες κ.ά.δελτία τύπου

ανακοινωθέντα!
 
Στην κατηγορία θα βρείτε τα δελτία
τύπου
που  έχουν δημοσιευθεί   από
τον Οργανισμό το τρέχον έτος.

δημοσιεύματα

έγραψαν για μας !
 
Στην κατηγορία θα   βρείτε
δημοσιεύματα    από   τον
τ
οπικό
  και διαδικτυακό
Τύπο  που  αφορούν  τη
δράση του Οργανισμού.
 

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για έργο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργεια κλήρωσης για συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο:«ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», του Αναδόχου ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΗ

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για έργο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργεια κλήρωσης για συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο:«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΜΠΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΟΧΙ» του Αναδόχου ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΗ.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για έργο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Διενέργεια κλήρωσης για συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΘΕΡΟΥΣ 2010 ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ ΧΑΝΙΩΝ (Ο.Α.ΔΥ.Κ) 20 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» του Αναδόχου ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΗ

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για έργο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργεια κλήρωσης για συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» της αναδόχου «ΑΚΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ».

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για έργο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ(OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Διενέργεια κλήρωσης για συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο : «Eσωτερικά δίκτυα λυμάτων οικισμών Ξαμουδοχώρι – Βλαχερωνίτισσα, αγωγοί προσαγωγής στον κύριο αγωγό Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. Κολυμβάρι – Γεράνι και ενίσχυση υποδομών στα αντλιοστάσια Α5, Α5α και στην Ε.Ε.Λ Χανίων – Κολυμβαρίου» της αναδόχου «Κ/Ξ ΥΔΑΤΑ Ο.Ε.Κ.Τ.Ε. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ Γ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Ε.Δ.Ε».

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση διαγωνισμού με τίτλο"ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΚΤΙΜΗΤΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΑ"

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, για την επιλογή Αναδόχου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΚΤΙΜΗΤΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 5 ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΦΕΚ 23/23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 τ.Α’) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ».

Διαβάστε Περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (CLLD 2014-2020)

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. προετοιμάζεται για την υποβολή στρατηγικού σχεδίου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα LEADER (CLLD 2014-2020). Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις διαβούλευσης- ενημέρωσης που αφορούν συνεταιρισμούς, συλλογικότητες, επιχειρηματικές ομάδες και δίκτυα, επιχειρηματίες, βιοτεχνίες, οικοτεχνίες, πολίτες που επιθυμούν να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις καθώς και να συμβάλουν στον προσδιορισμό των στόχων του νέου τοπικού προγράμματος. Κεντρική θεματική κατεύθυνση την οποία έχει επιλέξει ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. είναι η υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση διαγωνισμού με θέμα «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ KAIΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (ΕΕΝ) ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ».

Ανακοίνωση Διαγωνισμού

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ KAIΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (ΕΕΝ) ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ».

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΛΑΧΙΑΝΩΝ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΕΑΣ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.  ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Υποψηφίους για εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΑΛΑΙΑΣ  ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ  ΛΑΧΙΑΝΩΝ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ  ΝΕΑΣ  ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ  ΤΗΣ  ΜΕ  ΤΑ  ΔΙΚΤΥΑ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΤΗΣ  Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.», με προεκτιμώμενη κατ’ αποκοπήν αμοιβή 29.349,03  ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης έχουν όσοι είναι μελετητές δημοσίων έργων και διαθέτουν μελετητικά πτυχία για ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (κατηγορία μελέτης 13), τάξης Α’ και άνω.

Διαβάστε Περισσότερα

Περισσότερα Άρθρα...

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές