Νέα Οργανισμού

ό,τι συμβαίνει!
Στην κατηγορία θα βρείτε  νέα
που
 αφορούν τον  Οργανισμό
όπως
επισκέψεις,εκδηλώσεις,
συμμετοχές σε ημερίδες κ.ά.δελτία τύπου

ανακοινωθέντα!
 
Στην κατηγορία θα βρείτε τα δελτία
τύπου
που  έχουν δημοσιευθεί   από
τον Οργανισμό το τρέχον έτος.

δημοσιεύματα

έγραψαν για μας !
 
Στην κατηγορία θα   βρείτε
δημοσιεύματα    από   τον
τ
οπικό
  και διαδικτυακό
Τύπο  που  αφορούν  τη
δράση του Οργανισμού.
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΟΔΙΩΝ ΠΥΡΙΤΙΟΥΧΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ (1525x76mm 3’’x60’’ -50kg Si/Fe/Cr ) με 10 μέτρα καλώδιο 1x16 mm2 XLPE/PVC για εφαρμογή καθοδικής προστασίας αρδευτικών δικτύων Ο.Α.Κ. Α.Ε. 2016.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. Α.Ε., έχοντας υπόψη  τις τρέχουσες διατάξεις,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.) θα διενεργήσει Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΟΔΙΩΝ ΠΥΡΙΤΙΟΥΧΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ (1525x76mm 3’’x60’’ -50kgSi/Fe/Cr ) με 10 μέτρα καλώδιο 1x16 mm2XLPE/PVC για εφαρμογή καθοδικής προστασίας αρδευτικών δικτύων Ο.Α.Κ. Α.Ε. 2016", με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Πρόχειρου Διαγωνισμού

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ».

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Πρόχειρου Διαγωνισμού

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ».

Διαβάστε Περισσότερα

Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.) Γιώργου Δέδε στα γραφεία του Οργανισμού

 

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.) Γιώργος Δέδες επισκέφθηκε τα γραφεία του Οργανισμού την Τρίτη 17 Μαΐου 2016. Τον Γενικό Γραμματέα υποδέχθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. Α.Ε. Φώτης Καζάσης παρουσία της βουλευτού ΣΥΡΙΖΑ Χανίων Βάλιας Βαγιωνάκη.

Διαβάστε Περισσότερα

Διενέργεια κλήρωσης για συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης εντός οικισμών"

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης σύμφωνα με τις υπάρχουσες διατάξεις γνωστοποιεί τη διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης στα γραφεία του ΟΑΚ ΑΕ / Γολγοθάς 2 - Όαση Βαρυπέτρου, τη Δευτέρα 16-05-2016 και ώρα 12:00 π.μ., με σκοπό τη συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής στα πλαίσια του έργου : «Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης εντός οικισμών Κολυμβαρίου, Μαραθοκεφάλας, Ζυμπραγού, Δρομονέρου, Καμισιανών, Μάλεμε, Ξαμουδοχωρίου, Μαρουλαχιανών, Κυπάρισσου, Γερανίου, Μοδίου και Πλατανιά», της αναδόχου ΥΔΑΤΑ Ο.Ε.Κ.Τ.Ε. Στην κλήρωση που θα διενεργηθεί παρουσία του Δ/νοντος Συμβούλου του Οργανισμού Κου Καζάση Φώτη, του Δ/ντη Υδραυλικών Έργων ΟΑΚ ΑΕ Κου Πατρελάκη Μάρκου και του στελέχους του Γρ. Προϊσταμένης Αρχής Μανούσου Καρκάνη, θα λάβουν μέρος υπάλληλοι από τις Δ/νσεις του OΑΚ ΑΕ, σύμφωνα με τους περιορισμούς της ισχύουσας Νομοθεσίας Εκτέλεσης Δημοσίων Έργων.

Διαβάστε Περισσότερα

«Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα»

 

Συνεδρίασε σήμερα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ με θέμα «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα».

Το Δ.Σ. εξέλεξε τον κ. Δημήτριο Κουνενάκη, για να ασκεί καθήκοντα Προέδρου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15, παρ. 1, του καταστατικού της εταιρείας και του ΦΕΚ διορισμού των νέων μελών του Δ.Σ. (ΦΕΚ 213/22/4/2016).

Σύμφωνα με τον κ. Κουνενάκη η νέα διοίκηση του Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΑΕ θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών με τους θεσμικούς φορείς του τόπου. Αποφασίστηκε επίσης το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Oργανισμού να πραγματοποιηθεί στις 18 Μαίου 2016.

             Για τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης  

                     Ο Διευθύνων Σύμβουλος

                       Φώτης Καζάσης

Ανακοίνωση διαγωνισμού με τίτλο:«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.»

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.»

Διαβάστε Περισσότερα

Aνακοίνωση διαγωνισμού με τίτλο:"ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ."

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ."

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση διαγωνισμού με τίτλο:«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ O.A.K. A.E. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.»

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ O.A.K. A.E. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.».

Διαβάστε Περισσότερα

Περισσότερα Άρθρα...

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές