Νέα Οργανισμού

ό,τι συμβαίνει!
Στην κατηγορία θα βρείτε  νέα
που
 αφορούν τον  Οργανισμό
όπως
επισκέψεις,εκδηλώσεις,
συμμετοχές σε ημερίδες κ.ά.δελτία τύπου

ανακοινωθέντα!
 
Στην κατηγορία θα βρείτε τα δελτία
τύπου
που  έχουν δημοσιευθεί   από
τον Οργανισμό το τρέχον έτος.

δημοσιεύματα

έγραψαν για μας !
 
Στην κατηγορία θα   βρείτε
δημοσιεύματα    από   τον
τ
οπικό
  και διαδικτυακό
Τύπο  που  αφορούν  τη
δράση του Οργανισμού.
 

Δινέργεια κλήρωσης για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει τήν διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο.

"Ολοκλήρωση Β φάσης φάσης παράλληλων έργων Γαλατάς , Κολυμπάρι , καστέλι του ΒΟΑΚ"

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών , υπηρεσίες ταχυμεταφορών

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ο.Α.Κ. Α.Ε. προκειμένου να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση με διαπραγματευση των υπηρεσιών διακίνησης επείγουσας αλληλογραφίας (Courier), φακέλων και μικροδεμάτων του O.A.K. A.E. από τα κεντρικά γραφεία στα Χανιά καθώς και των γραφείων του που βρίσκονται στις πόλεις των Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

όλους τους ενδιαφερόμενους με αντικείμενο δραστηριότητας τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών (Courier), να υποβάλλουν κλειστή οικονομική προσφορά μέχρι την Τετάρτη 31/08 2016 και ώρα 15:00 στο γραφείο πρωτοκόλλου του ΟΑΚ ΑΕ στα γραφεία στα Χανιά με την ένδειξη:

Διαβάστε Περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση για την προμήθεια και εγκατάσταση φυγόκεντρου διαχωριστή αφυδάτωσης

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης και ΔΕΥΑΒΑ ανακοινώνουν την δημόσια διαβούλευση για την αγορά φυγόκεντρου διαχωριστή αφυδάτωσης 

Για περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία 

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση διαγωνισμού με τίτλο:«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ»

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ».

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση διαγωνισμού με τίτλο:«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ -ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ο.Α.Κ. Α.Ε»

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ -ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ο.Α.Κ. Α.Ε».

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση για Νομικές Υπηρεσίες

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε ενδιαφέρεται για σταθερή συνεργασία με δικηγόρο, μελος του δικηγορικού συλλόγου Χανίων , αμοιβόμενο ανά υπόθεση για την ανάθεση κατ' αποκοπήν υποθέσεων Οργανισμού.

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε την πλήρη ανακοίνωση

Ανακοίνωση διαγωνισμού με τίτλο:"ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε."

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση διαγωνισμού για την προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, για τα αρδευτικά δίκτυα του ΟΑΚ Α.Ε., ως και αντικατάσταση τμημάτων αυτών

O Οργανισμός Ανάπυξης Κρήτη ανακοινώνει τήν προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, που θα χρειαστούν για την αντιμετώπιση βλαβών στα αρδευτικά δίκτυα του ΟΑΚ Α.Ε., ως και αντικατάσταση τμημάτων αυτών για το έτος 2016».

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για έργο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργεια κλήρωσης για συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο:«ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», του Αναδόχου ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΗ

Διαβάστε Περισσότερα

Περισσότερα Άρθρα...

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές