Τελευταία Νέα - Εκδηλώσεις

 • image 4b
 • image 5b
 • phot1a
 • phot2z
 • phot3z
 • IMG_1400b
 • IMG_1453b
 • IMG_4840z
 • IMG_4913b
 • IMG_4940b
 • ph3
 • ph4
 • IMG_1375 1b
 • IMG_1422z
 • IMG_1428b
 • IMG_1453b
 • IMG_1462z

Ανακοίνωση Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΑΚ στο Ηράκλειο οδό Γ.Παπανδρέου 58, για όλο το έτος 2016».

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΑΚ στο Ηράκλειο οδό Μάχης Κρήτης 3, για όλο το έτος 2016».

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΑΚ στον Άγιο Νικόλαο για όλο το έτος 2016».

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «Προμήθεια γραφικής ύλης και & χαρτικών του ΟΑΚ Α.Ε. για όλο το έτος 2016».

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΑΚ στα Χανιά για όλο το έτος 2016».

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «Προμήθεια μελανιών και τόνερ για τους εκτυπωτές του ΟΑΚ Α.Ε. για όλο το έτος 2016».

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (Ε.Ε.Ν) ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ».

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (Ε.Ε.Ν) ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ».

Διαβάστε Περισσότερα

"Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων - επιτροπών του Οργανισμού για το έτος 2016"

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. Α.Ε. έχοντας υπ'όψιν την ισχύουσα νομοθεσία αποφασίζει να προβεί ο Οργανισμός σε διαδικασία κλήρωσης για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων-επιτροπών για την περίοδο : Ιανουάριος 2016-Δεκέμβριος 2016, που προβλέπονται στο Άρθρο 26 συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης σύμφωνα με τον νόμο 4024/2011 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση στο Συνέδριο Medeat -Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο πολιτισμός των γεύσεων

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στο συνέδριο για την ολοκλήρωση της διακρατικής συνεργασίας MEDEAT η οποία θα γίνει στα Χανιά στις 26 Νοεμβρίου 2015 (απόγευμα 6-9) και 27 Νοεμβρίου (πρωί 10-2) στην αίθουσα Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου Χανίων.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΟΠΑΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡ. –ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc

Διαβάστε Περισσότερα

Περισσότερα Άρθρα...

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές