Νέα Οργανισμού

ό,τι συμβαίνει!
Στην κατηγορία θα βρείτε  νέα
που
 αφορούν τον  Οργανισμό
όπως
επισκέψεις,εκδηλώσεις,
συμμετοχές σε ημερίδες κ.ά.δελτία τύπου

ανακοινωθέντα!
 
Στην κατηγορία θα βρείτε τα δελτία
τύπου
που  έχουν δημοσιευθεί   από
τον Οργανισμό το τρέχον έτος.

δημοσιεύματα

έγραψαν για μας !
 
Στην κατηγορία θα   βρείτε
δημοσιεύματα    από   τον
τ
οπικό
  και διαδικτυακό
Τύπο  που  αφορούν  τη
δράση του Οργανισμού.
 

Διενέργεια κληρώσεων επιτροπών (διενέργειας διαγωνισμών και παραλαβής) έργων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την διενέργεια κλήρωσης επιτροπών (διαγωνισμού και παραλαβής) που αφορούν διάφορα έργα του Οργανισμού.

Διαβάστε Περισσότερα

Προμήθεια σωλήνων και αρδευτικών εξαρτημάτων για τις επισκευές των υδροαρδευτικών δικτύων του Ο.Α.Κ Α.Ε

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού που αφορά  την προμήθεια σωλήνων και υδραυλικών εξαρτημάτων για τις επισκευές των υδροαρδευτικών δικτύων του.

Διαβάστε Περισσότερα

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (desktop, laptop, tablet) και περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των διευθύνσεων του Οργανισμού

O Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος που αφορά την "Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (desktop, laptop, tablet) και περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των διευθύνσεων του Οργανισμού.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοινωση ανοικτού διαγωνσιμού που αφορά την υποστήριξη των Οικονομικών Υπηρεσιών και υπηρεσιών διαχείρισης υδάτων της διεύθυνσης διαχείρισης Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών έργων του Ο.Α.Κ Α.Ε.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την διενέργεια  δημόσιου ανοικτού διαγωνσιμού που αφορά την υποστήριξη των Οικονομικών Υπηρεσιών και υπηρεσιών διαχείρισης υδάτων της διεύθυνσης διαχείρισης Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών έργων του Ο.Α.Κ  Α.Ε.

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια σκυροδέματος για τις περιοχές του Δήμου Πλατανιά , Κισσάμου και Δήμου Αποκόρωνα

Ο Ο.Α.Κ Α.Ε ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια σκυροδέματος για τις περιοχές του Δήμου Πλατανιά , Κισσάμου και Δήμου Αποκόρωνα.

Διαβάστε Περισσότερα

Υποστήριξη υπηρεσιών Ο.Α.Κ. Α.Ε. για την συντήρηση και παρακολούθηση των Δικτύων και λοιπών υδραυλικών εγκαταστάσεων του Οργανισμού ΟΑΚ ΑΕ

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο " Υποστήριξη  υπηρεσιών  Ο.Α.Κ.  Α.Ε.  για  την  συντήρηση  και  παρακολούθηση  των  Δικτύων και  λοιπών  υδραυλικών  εγκαταστάσεων  του  Οργανισμού  ΟΑΚ  ΑΕ" 

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση διακοπής νερού άρδευσης από Δεξαμενή Τσιβαρά

Από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ ανακοινώνεται ότι:

Θα υπάρξει διακοπή παροχής νερού στη Δεξαμενή Άρδευσης Τσιβαρά, Αποκορώνου στις 26, 27 και 28 Μαΐου (Παρασκευή 26, Σάββατο 27, Κυριακή 28).

Η διακοπή νερού αρδευσης αφορά τις περιοχές Καλύβες, Τσιβαρά, Πλάκα και Αλμυρίδα (δικτύων αρμοδιότητας του ΤΟΕΒ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ), καθώς και τις περιοχές Κάινα, Βάμος, Άγιοι Πάντες (δικτύων αρμοδιότητας Ο.Α.Κ. Α.Ε. ).

Η διακοπή παροχής νερού είναι η τελευταία, αφού οι εργασίες συντήρησης θα ολοκληρωθούν τη Κυριακή 28 Μαΐου 2017.

Ευχαριστούμε τους καταναλωτές της περιοχής για την κατανόηση κατά την διάρκεια των εργασιών, οι οποίες όπως ήδη αναφέρθηκε, θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 28 Μαΐου 2017.

Προμήθεια ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και σιδηρικών υλικών για την ΕΕΝ Αποσελέμη

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την πρόσκληση εκδηλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την προμήθεια υλικών για χρήση από τον Οργανισμό στα πλαίσια λειτουργίας της ΕΕΝ Αποσελέμη και που αφορά Ηλεκτρολογικά, Υδραυλικά και Σιδηρικά υλικά

Διαβάστε Περισσότερα

Ενημέρωση (υπάρχει ορθή επανάληψη+Διόρθωση) Διαγωνισμός που αφορά την εκτίμηση αξίας ακινήτων

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την διανέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτίμηση αξίας ακινήτων. (Προσοχή υπάρχει ορθή επανάληψη μέσω επισυναπτόμενου εγγράφου) .

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Προκήρυξης για παροχή υπηρεσιών που αφορούν επισκευές ηλεκτρολογικής και μηχανολογικής φύσεως για εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ Α.Ε

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την  Προκήρυξη για παροχή υπηρεσιών που αφορούν επισκευές ηλεκτρολογικής και μηχανολογικής φύσεως για εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ Α.Ε.

Διαβάστε Περισσότερα

Καθαρισμός παλιάς υδρομάστευσης ΟΑΔΥΚ και περιβάλλοντος χώρου του κεντρικού αγωγού του Ο.Α.Κ. Α.Ε στα Μεσκλά

O Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο "Καθαρισμός παλιάς υδρομάστευσης ΟΑΔΥΚ και περιβάλλοντος χώρου του κεντρικού αγωγού του Ο.Α.Κ. Α.Ε στα Μεσκλά"

Διαβάστε Περισσότερα

Περισσότερα Άρθρα...

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές