Νέα Οργανισμού

ό,τι συμβαίνει!
Στην κατηγορία θα βρείτε  νέα
που
 αφορούν τον  Οργανισμό
όπως
επισκέψεις,εκδηλώσεις,
συμμετοχές σε ημερίδες κ.ά.δελτία τύπου

ανακοινωθέντα!
 
Στην κατηγορία θα βρείτε τα δελτία
τύπου
που  έχουν δημοσιευθεί   από
τον Οργανισμό το τρέχον έτος.

δημοσιεύματα

έγραψαν για μας !
 
Στην κατηγορία θα   βρείτε
δημοσιεύματα    από   τον
τ
οπικό
  και διαδικτυακό
Τύπο  που  αφορούν  τη
δράση του Οργανισμού.
 

Ασφάλιση όλων των οχημάτων – μηχανημάτων του OAK A.E. για δώδεκα (12) μήνες

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης A.E. (ΟAK A.E.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής
για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας:«Ασφάλιση όλων των οχημάτων – μηχανημάτων του OAK A.E. για δώδεκα (12) μήνες

Διαβάστε Περισσότερα

Υποστήριξη Υπηρεσιών Ο.Α.Κ. Α.Ε. για την κάλυψη αναγκών της διαχείρισης των Φραγμάτων Ποταμών Ρεθύμνου και Βαλσαμιώτη Χανίων

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, - προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΒΑΛΣΑΜΙΩΤΗ ΧΑΝΙΩΝ».

Διαβάστε Περισσότερα

Επανάληψη πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για μεταφορά γραφείων Ο.Α.Κ Α.Ε.

Ο Ο.Α.Κ προσκαλεί εκ νέου για τξν υποβολή προσφορών για την "Μεταφορά επίπλων, εξοπλισμού και αρχείων των Γραφείων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ, που στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού Μάχης Κρήτης 3, στο Ηράκλειο, στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου του φράγματος Αποσελέμη στα Αγριανά Χερσονήσου"

Διαβάστε Περισσότερα

Μεταφορά επίπλων, εξοπλισμού και αρχείων των Γραφείων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ο.Α.Κ. ΑΕ στα πλαίσια της «Μεταφοράς επίπλων, εξοπλισμού και αρχείων των Γραφείων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ, που στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού Μάχης Κρήτης 3, στο Ηράκλειο, στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου του φράγματος Αποσελέμη στα Αγριανά Χερσονήσου δημοσιεύει τήν παρούα ανακοίνωση.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης

Διενέργεια συμπληρωματικής κλήρωσης για ενίσχυση της ορισμένης βάσει της με αρ. πρωτ. 3775/04-08-2016 Απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής ΟΑΚ ΑΕ για συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής στα πλαίσια του έργου : «Eσωτερικά δίκτυα λυμάτων οικισμών Ξαμουδοχώρι – Βλαχερωνίτισσα, αγωγοί προσαγωγής στον κύριο αγωγό Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. Κολυμβάρι – Γεράνι και ενίσχυση υποδομών στα αντλιοστάσια Α5, Α5α και στην Ε.Ε.Λ Χανίων – Κολυμβαρίου» της αναδόχου «Κ/Ξ ΥΔΑΤΑ Ο.Ε.Κ.Τ.Ε. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ Γ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Ε.Δ.Ε».

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών , υπηρεσίες ταχυμεταφορών

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ο.Α.Κ. Α.Ε. προκειμένου να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση με διαπραγματευση των υπηρεσιών διακίνησης επείγουσας αλληλογραφίας (Courier), φακέλων και μικροδεμάτων του O.A.K. A.E. από τα κεντρικά γραφεία στα Χανιά καθώς και των γραφείων του που βρίσκονται στις πόλεις των Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

όλους τους ενδιαφερόμενους με αντικείμενο δραστηριότητας τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών (Courier), να υποβάλλουν κλειστή οικονομική προσφορά μέχρι την Τετάρτη 31/08 2016 και ώρα 15:00 στο γραφείο πρωτοκόλλου του ΟΑΚ ΑΕ στα γραφεία στα Χανιά με την ένδειξη:

Διαβάστε Περισσότερα

Δινέργεια κλήρωσης για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει τήν διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο.

"Ολοκλήρωση Β φάσης φάσης παράλληλων έργων Γαλατάς , Κολυμπάρι , καστέλι του ΒΟΑΚ"

Διαβάστε Περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση για την προμήθεια και εγκατάσταση φυγόκεντρου διαχωριστή αφυδάτωσης

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης και ΔΕΥΑΒΑ ανακοινώνουν την δημόσια διαβούλευση για την αγορά φυγόκεντρου διαχωριστή αφυδάτωσης 

Για περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία 

Διαβάστε Περισσότερα

Περισσότερα Άρθρα...

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές