Νέα Οργανισμού

ό,τι συμβαίνει!
Στην κατηγορία θα βρείτε  νέα
που
 αφορούν τον  Οργανισμό
όπως
επισκέψεις,εκδηλώσεις,
συμμετοχές σε ημερίδες κ.ά.δελτία τύπου

ανακοινωθέντα!
 
Στην κατηγορία θα βρείτε τα δελτία
τύπου
που  έχουν δημοσιευθεί   από
τον Οργανισμό το τρέχον έτος.

δημοσιεύματα

έγραψαν για μας !
 
Στην κατηγορία θα   βρείτε
δημοσιεύματα    από   τον
τ
οπικό
  και διαδικτυακό
Τύπο  που  αφορούν  τη
δράση του Οργανισμού.
 

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ‘Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου- Ορθή Επανάληψη

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε ανακοινώνει τήν προκήρυξη διαγωνισμού που αφορά την "Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου για την υποστήριξη της υλοποίησης και υπηρεσιών Διάδοσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του Έργου «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Δεξαμενές Νερού του Ο.Α.Κ. Α.Ε. & Αυτονόμηση Αντλιοστασίων Νερού»

Διαβάστε Περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού που αφορά ανόρυξη ερευνητικής και παραγωγικής γεώτρησης στη θέση δεξαμενές Μυλωνιανών

Ο Οργανισμός Ανάπρυξης Κρήτης ανακοινώνει τήν προκήρυξη  Διαγωνισμού που αφορά ανόρυξη ερευνητικής και παραγωγικής γεώτρησης στη θέση  δεξαμενές Μυλωνιανών.

 

Διαβάστε Περισσότερα

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την υποστήριξη υπηρεσιών Ο.Α.Κ. Α.Ε. για την κάλυψη αναγκών παρακολούθησης λειτουργίας ρύθμισης διεργασιών, συντήρησης και λειτουργίας Η/Μ εξοπλισμού της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού(ΕΕΝ) Αποσελέμη

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει τήν προκήρυξη  συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την υποστήριξη υπηρεσιών Ο.Α.Κ. Α.Ε. για την κάλυψη αναγκών παρακολούθησης λειτουργίας ρύθμισης διεργασιών, συντήρησης και λειτουργίας Η/Μ εξοπλισμού της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού(ΕΕΝ) Αποσελέμη.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια αέριου χλωρίου για τη λειτουργία του φράγματος Αποσελέμη του ΟΑΚ ΑΕ για το έτος 2017

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια αέριου χλωρίου για τη λειτουργία του φράγματος Αποσελέμη  για το έτος 2017.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Συνοπτικού Διαγωνισμού για την οργάνωση και υποστήριξη προληπτικής συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων των υφιστάμενων αντλιοστασίων του οργανισμού

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ανακοινώνει την προκήρυξη δημόσιου συνοπτικού Διαγωνισμού για την οργάνωση και υποστήριξη  προληπτικής συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων,  των υφιστάμενων αντλιοστασίων του οργανισμού στήν ΠΕ Χανίων για το έτος 2017.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά " Κατασκευή φρεατίων για τοποθέτηση υδρομέτρων σε υφιστάμενους αγωγούς άρδευσης του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

O Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει τον συνοπτικό διαγωνισμό που αφορά " Κατασκευή φρεατίων για τοποθέτηση υδρομέτρων σε υφιστάμενους αγωγούς άρδευσης του Ο.Α.Κ. Α.Ε..

 

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντας για σύναψη σύμβασης Έργου στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ανακοινώνει την πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίσθωσης έργου στα πλαίσια του προγράμματος Space Assisted Water Quality Forecasting Platform for Optimized Decision Making in Water Supply Services - Horizon 2020-EO-2016 / Work Programme 2016 – 2017.

Διαβάστε Περισσότερα

Προμήθεια γραφικής ύλης και & χαρτικών του ΟΑΚ Α.Ε. για το έτος 2017

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «Προμήθεια γραφικής ύλης και & χαρτικών του ΟΑΚ Α.Ε. για το έτος 2017»

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση κλήρωσης για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για τον εξοπλισμό νέων γεωτρήσεων στίς θέσεις Μ1 & Μ8 των Μυλωναινών και αγωγοί μεταφοράς νερού

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει τήν διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για

Διαβάστε Περισσότερα

Περισσότερα Άρθρα...

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές