Νέα Οργανισμού

ό,τι συμβαίνει!
Στην κατηγορία θα βρείτε  νέα
που
 αφορούν τον  Οργανισμό
όπως
επισκέψεις,εκδηλώσεις,
συμμετοχές σε ημερίδες κ.ά.δελτία τύπου

ανακοινωθέντα!
 
Στην κατηγορία θα βρείτε τα δελτία
τύπου
που  έχουν δημοσιευθεί   από
τον Οργανισμό το τρέχον έτος.

δημοσιεύματα

έγραψαν για μας !
 
Στην κατηγορία θα   βρείτε
δημοσιεύματα    από   τον
τ
οπικό
  και διαδικτυακό
Τύπο  που  αφορούν  τη
δράση του Οργανισμού.
 

Ανακοίνωση με τίτλο "ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 3Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 - ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

Επιτροπή  Διαχείρισης του προγράμματος του Άξονα 4 - Προσέγγιση Leader ανακοινώνει την οριστική κατάταξη των επενδυτικών σχεδίων της 3ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος.

Διαβάστε Περισσότερα

Περίληψη προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΝΕΟΥ ΒΟΑΚ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ"

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.), που εδρεύει στην Όαση Βαρυπέτρου Χανίων (Οδός Γολγοθά 2), έχοντας υπόψη το νόμο 2286/1995, το Π.Δ. 60/2007, το νόμο 2362/1995 και το Π.Δ. 118/2007, την απόφαση 35130/739/9-8-10 (ΦΕΚ-1291/Β/11-8-10), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΝΕΟΥ ΒΟΑΚ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ".Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.), στo Ηράκλειο, Μάχης Κρήτης 3, στις 28-04-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (λήξη κατάθεσης προσφορών ενώπιον της επιτροπής).

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Οργανισμού σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές λογαριασμών

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, στοχεύοντας στην ομαλή έναρξη της επερχόμενης νέας αρδευτικής περιόδου, καλεί τους καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές λογαριασμών άρδευσης να φροντίσουν άμεσα για την εξόφλησή τους ώστε να αποφύγουν την άσκοπη ταλαιπωρία τους καθώς και τυχόν προσαυξήσεις.

Τις επόμενες ημέρες συνεργεία του Οργανισμού θα προβούν σε σταδιακές αποσυνδέσεις από το δίκτυο των καταναλωτών που δεν είναι συνεπείς.

Ο Οργανισμός συμμεριζόμενος τη δύσκολη οικονομική συγκυρία δίνει τη δυνατότητα σε καταναλωτές που αδυνατούν να εξοφλήσουν το σύνολο της οφειλής τους  να προσέρχονται στα γραφεία του Οργανισμού και να προβαίνουν σε σχετικό διακανονισμό του χρέους τους.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης 3ης Προκήρυξης του Άξονα 4 - Προσέγγιση Leader

Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της ΟΤΔ Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε. ), σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίασής της στις 3-3-2015, ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 3ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER (καταληκτική ημερομηνία η 09/02/2015). 

Διευκρινίζεται ότι τα αποτελέσματα δεν είναι οριστικά. Θα οριστικοποιηθούν  μετά την διαδικασία των ενστάσεων όπου έχουν το δικαίωμα να κάνουν όλοι οι υποψήφιοι επενδυτές εντός 15 ημερών από την λήψη της αναλυτικής επιστολής ενημέρωσής τους.

Διαβάστε Περισσότερα

Περίληψη προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού με θέμα"Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, που θα χρειαστούν για την αντιμετώπιση βλαβών στα αρδευτικά δίκτυα του ΟΑΚ Α.Ε., ως και αντικατάσταση τμημάτων αυτών για το έτος 2015"

 

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε..), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό σύμφωνα με τον Ν.4281/2014, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση  του έργου "Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, που θα χρειαστούν για την αντιμετώπιση βλαβών στα αρδευτικά δίκτυα του ΟΑΚ Α.Ε., ως και αντικατάσταση τμημάτων αυτών για το έτος 2015".

Διαβάστε Περισσότερα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα του Άξονα 4 - Προσέγγιση Leader

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) του Ο.Α.Κ. Α.Ε. του προγράμματος του Άξονα 4 - προσέγγιση Leader διοργανώνει  ενημερωτική εκδήλωση ενόψει της επικείμενης 3ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 19:00 στο Μεγάλο Αρσενάλι.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ ΚΥΔΩΝ

 

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ( Α.Σ) «Κύδων Απασχόληση» ανακοινώνει την από 16/4/2014 απόφαση του Δ.Σ. της αναπτυξιακής σύμπραξης σύμφωνα με την οποία καταρτίσθηκε ο κατάλογος των επιτυχόντων,επιλαχόντων και απορριφθέντων προτάσεων των δυνητικά ωφελουμένων που υπέβαλλαν αίτηση για την δράση «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΥΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»,η οποία εντάσσεται στην Δράση 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της κατηγορίας παρέμβασης 1 «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» , με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ε.Κ.Τ).

Διαβάστε Περισσότερα

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές