Διακήρυξη 02/2019 ΟΑΚ ΑΕ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΑΚ ΑΕ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΚ ΑΕ.

Διακήρυξη 02/2019 ΟΑΚ ΑΕ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΟΑΚ ΑΕ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΚ ΑΕ. με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ Προϋπολογισμός: 124.800,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ   Πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία:

Δείτε Περισσότερα

Πρόσκληση για Διαπραγμάτευση στα πλαίσια του διαγωνισμού 46/2018 για την προμήθεια υγρών καυσίμων

Προσκαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι για Διαπραγμάτευση στα πλαίσια του διαγωνισμού 46/2018 για την προμήθεια υγρών καυσίμων σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο. 00_2019_ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Δείτε Περισσότερα

Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης από το Μη.Μ.Ε.Δ., για τη στελέχωση της Επιτροπής Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης από το Μη.Μ.Ε.Δ., για τη στελέχωση της Επιτροπής Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ…

Δείτε Περισσότερα

Προκήρυξη για επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝΤΟΥ Ν. 4412/2016   Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟ…

Δείτε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Μετάθεση της ημερομηνίας ανοίγματος ηλεκτρονικών προσφορών της με αρ πρωτ  11615/14-12-2018 διακήρυξης 46/2018 ΟΑΚ ΑΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    Θέμα: Μετάθεση της ημερομηνίας ανοίγματος ηλεκτρονικών προσφορών της με αρ πρωτ  11615/14-12-2018 διακήρυξης 46/2018 ΟΑΚ ΑΕ Προμήθεια υγρών καυσίμων ΟΑΚ ΑΕ (ΑΔΑ: 68ΨΡΟΞ5Ψ-ΖΑΞ  , ΑΔΑΜ 18PROC004195858)  α/α ΕΣΗΔΗΣ 68380  Αναφορικά με την υπ αριθμ πρωτ 11615/14-12-2018 διακήρυξη 46/2018 ΟΑΚ…

Δείτε Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 50/2018 ΟΑΚ ΑΕ για την «Υποστήριξη των υπηρεσιών του Ο.Α.Κ. Α.Ε σε θέματα που αφορούν την διοικητική και τεχνική υποστήριξη διαφόρων Διευθύνσεων του Οργανισμού». (CPV:75120000-3)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 50/2018 ΟΑΚ ΑΕ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει για την επιλογή αναδόχου για την «Υποστήριξη των υπηρεσιών του Ο.Α.Κ. Α.Ε σε θέματα που αφορούν την διοικητική και τεχνική υποστήριξη διαφόρων Διευθύνσεων του Οργανισμού». (CPV:75120000-3) ανοικτό…

Δείτε Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τη διενέργεια της Προμήθειας «Μετασχηματιστή Γεώτρησης Μυλωνιανών»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τη διενέργεια της Προμήθειας «Μετασχηματιστή Γεώτρησης Μυλωνιανών» Πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία

Δείτε Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τη διενέργεια της Παροχής υπηρεσιών «Υποστήριξη ΟΑΚ ΑΕ για την πράξη: «Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα Χανίων για την ανάκτηση επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τη διενέργεια της Παροχής υπηρεσιών «Υποστήριξη ΟΑΚ ΑΕ για την πράξη: «Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα Χανίων για την ανάκτηση επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση» Πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία:    

Δείτε Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Υποστήριξη υπηρεσιών Ο.Α.Κ. Α.Ε. για την συντήρηση και παρακολούθηση των Δικτύων και λοιπών υδραυλικών εγκαταστάσεων του Οργανισμού Π1 ΧΑΝΙΑ και Π2 ΡΕΘΥΜΝΟ» 47/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Υποστήριξη υπηρεσιών Ο.Α.Κ. Α.Ε. για την συντήρηση και παρακολούθηση των Δικτύων και λοιπών υδραυλικών εγκαταστάσεων του Οργανισμού Π1 ΧΑΝΙΑ και Π2 ΡΕΘΥΜΝΟ» 47/2018 Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ: Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό…

Δείτε Περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΥΡΙΖΑ κ. ΠΑΝΟΥ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

Στα  γραφεία του Ο.Α.Κ. Α.Ε. στο Ρέθυμνο βρέθηκε ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Πάνος Σκουρλέτης κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Ρέθυμνο. Ο κ. Σκουρλέτης ενημερώθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Φώτη Καζάση, τον Διευθυντή Διαχείρισης των έργων του Οργανισμού…

Δείτε Περισσότερα