Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 55431, ΕΕ 2018-041002

Περίληψη Προκήρυξης Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού Περίληψη Προκήρυξης Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητα – τιμή για την επιλογή αναδόχου για την " Υποστήριξη υπηρεσιών Ο.Α.Κ. Α.Ε. για…

Δείτε Περισσότερα

2821029330 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. ανακοινώνεται ότι : Το τηλέφωνο 2821029330 για την αναγγελία βλαβών στο δίκτυο του Οργανισμού λειτουργεί επί 24ωρου βάσης. Οι πολίτες-καταναλωτές που διαπιστώνουν προβλήματα (διαρροές-σπασίματα), μπορούν να επικοινωνούν μέσω του τηλεφωνικού αριθμού για να ενημερώσουν…

Δείτε Περισσότερα

Επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης του ΟΑΚ ΑΕ για το έτος 2018»

Περίληψη Διαγωνισμού 06/2018 Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης του ΟΑΚ ΑΕ…

Δείτε Περισσότερα

Ανακοίνωση Διαγωνισμού: Υπηρεσίες μηχανημάτων έργων, « Περιοχή έργων Φράγματος Ποταμών Αμαρίου»

Ανακοίνωση Διαγωνισμού Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης A.E. (ΟAK A.E.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της…

Δείτε Περισσότερα
Διευκρινήσεις επί του περιεχομένου δημοσιευμάτων που αφορούν στην μελέτη του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης «Αρχική Τεχνική Λύση Αναβάθμισης του ΒΟΑΚ σε αυτοκινητόδρομο από Χανιά (Σούδα) έως Άγιο Νικόλαο».

Διευκρινήσεις επί του περιεχομένου δημοσιευμάτων που αφορούν στην μελέτη του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης «Αρχική Τεχνική Λύση Αναβάθμισης του ΒΟΑΚ σε αυτοκινητόδρομο από Χανιά (Σούδα) έως Άγιο Νικόλαο».

Διευκρινήσεις επί του περιεχομένου δημοσιευμάτων που αφορούν στην μελέτη του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης «Αρχική Τεχνική Λύση Αναβάθμισης του ΒΟΑΚ σε αυτοκινητόδρομο από Χανιά (Σούδα) έως Άγιο Νικόλαο». Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με την «Αρχική Τεχνική…

Δείτε Περισσότερα

Υποστήριξη Υπηρεσιών Ο.Α.Κ. Α.Ε.: Πρόσθετες γεωτεχνικές έρευνες στο Φράγμα Λαδούκου

Ανακοίνωση Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής, για την: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. «ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΛΑΔΟΥΚΟΥ».(CPV 45111250-5).  Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 27.000,00€ με ΦΠΑ…

Δείτε Περισσότερα

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών της με αριθμό πρωτοκόλλου 1022/ 05-02-2018 (ΑΔΑ :6ΓΔΦΟΞ5Ψ-946, ΑΔΑΜ 18PROC002624175) πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαφόρων ειδών καθαρισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνεται: Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών της με αριθμό πρωτοκόλλου 1022/ 05-02-2018 (ΑΔΑ :6ΓΔΦΟΞ5Ψ-946, ΑΔΑΜ 18PROC002624175) πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαφόρων ειδών καθαρισμού 03/2018. Αναφορικά με την με αριθμό πρωτοκόλλου 1022/05-02-2-2018…

Δείτε Περισσότερα

Η πρόταση για το τμήμα Ηράκλειο – Άγιος Νικόλαος – Δύο σήραγγες στην περιοχή Σεληναρίου

Η αρχική τεχνική λύση που προτείνεται από την μελέτη για το τμήμα Ηράκλειο – Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ παρουσιάστηκε από τον μελετητή στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης. Πρόκειται για την μελέτη που προστέθηκε στο κομμάτι Χανιά – Ηράκλειο, όταν το Υπουργείο…

Δείτε Περισσότερα

Σχετικά με την τροπολογία αρμοδιοτήτων του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης  Α.Ε. ανακοινώνεται ότι: Σχετικά με την τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τους φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, με την οποία θεσμοθετείται η μεταφορά της αρμοδιότητας για τη διενέργεια του διαγωνισμού για…

Δείτε Περισσότερα

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων / μελετών / παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων / μελετών / παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5 του Ν.4412/2016. O OAK AE προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων…

Δείτε Περισσότερα