Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση ετήσιων Επιτροπών Ο.Α.Κ. Α..Ε για το έτος 2019.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ : Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση ετήσιων Επιτροπών Ο.Α.Κ. Α..Ε για το έτος 2019. Σύμφωνα με τις διατάξεις : 1. Τον Ν. 4138/19-03-2013, άρθρο 3 «περί συστάσεως της Ο.Α.Κ. Α.Ε.». 2. Την υπ΄ αριθμ. Δ17γ/364/15/256/Γ πράξη συγχώνευσης του…

Δείτε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 44/2018 ΟΑΚ ΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 44/2018 ΟΑΚ ΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» CPV 64110000-0 Προϋπολογισμός: 8.500,00 ευρώ προ ΦΠΑ Πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία:  

Δείτε Περισσότερα

Διενέργεια κλήρωσης για συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής

Διενέργεια κλήρωσης για συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο : «Εργασίες Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης στο Τμήμα του Β.Ο.Α.Κ. Άγιος Νικόλαος – Καλό Χωριό, Α’ φάση» του Αναδόχου “ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.” Πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο:  

Δείτε Περισσότερα

Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης από το Μη.Μ.Ε.Δ., για τη στελέχωση της Επιτροπής Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: «ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MASTER PLAN) ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης από το Μη.Μ.Ε.Δ., για τη στελέχωση της Επιτροπής Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: «ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MASTER PLAN) ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Πληροφορίες στο επισυναπόμενο…

Δείτε Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Π Α Ρ Ο Χ Η Σ  Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν  Κ Α Ι  Λ Ο Ι Π Ω Ν  Σ Υ Ν Α Φ Ω Ν …

Δείτε Περισσότερα

Άδειες χρήσης νερού (Α.Χ.Ν) αρμοδιότητος ΟΑΚ στην περιοχή Αποκόρωνα Χανίων

Από τον Οργανισμό Ανάπτυξης  Κρήτης Α.Ε. ανακοινώνεται ότι:   Εγκρίθηκαν από την Διεύθυνση Υδάτων –Τμήμα Ανάπτυξης & Διμερών Σχέσεων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης άδειες χρήσης νερού αρμοδιότητος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης για την περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων. Όπως υποδεικνύει ο…

Δείτε Περισσότερα

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας- τιμής για την επιλογή αναδόχου για την «Υποστήριξη υπηρεσιών του ΟΑΚ Α.Ε. για το έτος…

Δείτε Περισσότερα

Στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Αποσελέμη και στο Φράγμα οι σύνεδροι της 8ης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης

Στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Αποσελέμη και στο Φράγμα, που διαχειρίζεται ο ΟΑΚ ΑΕ πραγματοποιηθηκε παρουσίαση και ξενάγηση στους συνεδρους (περιφερειαρχες, δημαρχους) της 8ης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης η οποία πραγματοποιήθηκε στην Χερσόνησο που πραγματοποιειται στον δημο χερσονησου. Την παρουσιαση -ξενάγηση έκανε ο…

Δείτε Περισσότερα

Στα έργα ‘’Γούρνες – Χερσόνησος ΄΄ και Έργα Αποσελέμη το ΤΕΕ/ΤΑΚ

Το Σάββατο 3/11/2018 πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη του ΤΕΕ/ΤΑΚ στα έργα Γούρνες- Χερσόνησο & έργα Αποσελέμη. Στα δυο έργα τα οποία είναι ειδικά έργα ως προς τη δυσκολία και ιδιαιτερότητα κατασκευής τους έγινε ενημέρωση αλλά και συζήτηση. Ολόκληρο το άρθρο στον…

Δείτε Περισσότερα