ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΈΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΟΑΚ ΑΕ» 26/2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών «Τεχνικός Σύμβουλος Απαλλοτριώσεων και Γραμματειακής Υποστήριξης Έργων Δ/νσης Συγκοινωνιακών Έργων ΟΑΚ ΑΕ» 26/2020 ΟΑΚ ΑΕ CPV: 71621000-7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.400,00 ευρώ προ ΦΠΑ    

Δείτε Περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Ο.Α.Κ. Α.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Ο.Α.Κ. Α.Ε. Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., ανακοινώνει την ολοκλήρωση της…

Δείτε Περισσότερα

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού μέσω του Μ.Η.Μ.Ε.Δ.

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού μέσω του Μ.Η.Μ.Ε.Δ. για το έργο: ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ ΕΩΣ ΚΑΒΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕ ΝΕΡΑ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ»  

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 25/2020 : ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ ΕΩΣ ΚΑΒΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕ ΝΕΡΑ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 25/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ ΕΩΣ ΚΑΒΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕ ΝΕΡΑ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ  

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ 24/2020 ΟΑΚ ΑΕ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3ΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ. ΈΡΓΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Κ. Α.Ε.)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3ΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ. ΈΡΓΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Κ. Α.Ε.) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΜΕΣΣΑΡΑ".   1

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ» 23/2020 ΟΑΚ ΑΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ» 23/2020 ΟΑΚ ΑΕ  

Δείτε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης από το Μη.Μ.Ε.Δ., για την στελέχωση της Επιτροπής Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης από το Μη.Μ.Ε.Δ., για την στελέχωση της Επιτροπής Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με α/α ΕΣΗΔΗΣ 91641 για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΒΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ…

Δείτε Περισσότερα

Λήψη απόφασης περί συνέχισης του υπ’ αρ. 12/2020 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ο.Α.Κ. Α.Ε άνω των ορίων με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 92067, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας «ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΟΥΓΙΑΣ, Δ. ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ»

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Α.Κ. Α.Ε.- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης περί συνέχισης του υπ’ αρ. 12/2020 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ο.Α.Κ. Α.Ε άνω των ορίων με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 92067, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας «ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ…

Δείτε Περισσότερα