Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης του ΟΑΚ ΑΕ για το έτος 2018 14/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης του ΟΑΚ ΑΕ για το έτος 2018 14/2018 Προϋπολογισμός Δαπάνης 5.000,00 ευρώ προ ΦΠΑ (CPV 30192700-8) Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία:  

Δείτε Περισσότερα

Προκήρυξη αριθμ. 13/2018: Κάλυψη αναγκών παρακολούθησης λειτουργίας, ρύθμισης διεργασιών, συντήρησης και λειτουργίας Η/Μ εξοπλισμού της ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (ΕΕΝ) ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ

Προκήρυξη αριθμ. 13/2018 Υποστήριξη υπηρεσιών Ο.Α.Κ. Α.Ε. για την κάλυψη αναγκών παρακολούθησης λειτουργίας, ρύθμισης διεργασιών, συντήρησης και λειτουργίας Η/Μ εξοπλισμού της ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (ΕΕΝ) ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία  

Δείτε Περισσότερα

Ανακοίνωση για διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών

Ανακοίνωση Διενέργεια κλήρωσης για συγκρότηση Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών για το έργο: «ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ»  του Αναδόχου ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο:  

Δείτε Περισσότερα

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού:   Υποστήριξη υπηρεσιών του ΟΑΚ Α.Ε. για το έτος 2018, που αφορά την συντήρηση και παρακολούθηση των δικτύων και λοιπών εγκαταστάσεων καθώς και της λειτουργίας του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού της ΕΕΝ Αποσελέμη

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας- τιμής για την επιλογή αναδόχου για την " υποστήριξης υπηρεσιών του ΟΑΚ Α.Ε. για το…

Δείτε Περισσότερα

Προκήρυξη αριθμ. 11/2018 -Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή ειδικού συμβούλου για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δοκιμών ποιοτικού ελέγχου υλικών και εργασιών κατασκευής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αριθμ 11/2018 Συνοπτικός Διαγωνισμός Ειδικός Σύμβουλος για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δοκιμών ποιοτικού ελέγχου υλικών και εργασιών κατασκευής των έργων: «Ολοκλήρωση του τμήματος Αγία Βαρβάρα-Απομαρμά», «Κατασκευή έργων σύνδεσης κόμβου Μουρνιών του Β.Ο.Α.Κ με την πόλη των Χανίων», έργων…

Δείτε Περισσότερα

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού 10/2018: για την “Υποστήριξη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Διαχείρισης Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων του ΟΑΚ ΑΕ»”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10/2018 Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.  προκηρύσσει  Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητα τιμή για την επιλογή αναδόχου για την " Υποστήριξη της  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και…

Δείτε Περισσότερα

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού: Προμήθεια εξοπλισμός γεώτρησης στη θέση δεξαμενές Μυλωνιανών ΟΑΚ ΑΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 09/2018 Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμή για την επιλογή αναδόχου για την " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΥΛΩΝΙΑΝΩΝ ΟΑΚ ΑΕ» Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ…

Δείτε Περισσότερα

Διενέργεια κλήρωσης για συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ : Διενέργεια κλήρωσης για συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο :  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΛΙΑΣ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΟΑΔΥΚ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΟΥ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΣΤΑ ΜΕΣΚΛΑ»  του Αναδόχου ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. – ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  Σύμφωνα με τις διατάξεις : Τον…

Δείτε Περισσότερα

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ” Υποστήριξη των υπηρεσιών του Ο.Α.Κ. Α.Ε σε θέματα που αφορούν την διοικητική και τεχνική υποστήριξη διαφόρων Διευθύνσεων του Οργανισμού». (CPV:75120000-3)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει ποιότητα – τιμή για την επιλογή αναδόχου για την " Υποστήριξη των υπηρεσιών του Ο.Α.Κ. Α.Ε σε θέματα που αφορούν την διοικητική και…

Δείτε Περισσότερα

Αφαίρεση υδρομέτρων από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. λόγω μη έγκαιρης εξόφλησης χρεών

Από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. ανακοινώνεται ότι: Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Κ. Α.Ε. θα προχωρήσουν στο επόμενο διάστημα στην αφαίρεση των υδρόμετρων των καταναλωτών που δεν έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους  εγκαίρως. Αυτό θα έχει ως συνέπεια την διακοπή…

Δείτε Περισσότερα